Bizi sosyal medyadan takip edebilirsiniz

ANASAYFA HAKKIMIZDA
Veri Sahibi Başvuru Formu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU


1. Veri Sahibinin Hakları


Kişisel veri sahibinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVK Kanunu") madde 11 uyarınca, aşağıda sayılan konularda veri sorumlusuna başvurma hakkı vardır;


a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e) Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

f) Amaç, süre ve meşruiyet prensipleri dâhilinde değerlendirilmek üzere kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g) Kişisel verilerinin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

h) İşlenen kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi durumunda aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,

i) Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi ve bu sebeple zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahiptir.


2. Başvuru Yöntemleri

Aşağıda açıklanan yöntemlerden biriyle başvurunuzu şirketimize iletebilirsiniz.

Elektronik posta aracılığıyla
Şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanılmak suretiyle
Başvuru Yönetimi Başvurunun Yapılacağı Adres Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
Şahsen Başvuru Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C Mezitli / MERSİN Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Noter vasıtasıyla tebligat gönderilmesi Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C Mezitli / MERSİN Tebligat zarfının üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
Kep adresi vasıtasıyla yucesoyseramik@hs02.kep.tr Form güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak iletilecektir. KEP epostasının konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılacaktır.
info@yucesoyseramik.com.tr E-posta’ nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazılacaktır.


3. Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz adına aşağıdaki alanları doldurunuz.

Adı Soyadı
T.C. Kimlik Numarası / Diğer Ülke Vatandaşları için Pasaport Numarası veya Kimlik Numarası
Tebligata Esas Yerleşim Yeri Adresi / İş Yeri Adresi
Cep Telefonu
Telefon Numarası
Faks Numarası
E-posta Adresi


4. Lütfen şirketimiz ile olan ilişkinizi belirtiniz.


5. Hangi şubemiz için başvurmak istiyorsunuz ?


6. Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.


7. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:


İşbu başvuru formu, Şirketimiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, şirketimiz tarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir.


Hukuka aykırı ve haksız bir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi ve özellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için şirketimiz ek evrak ve malumat (TC Kimlik Kartı, sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar.


Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkin bilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde şirketimiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.


GÖNDER

Tel : 0324 290 31 01 - 02 - 03
Faks : 0324 290 31 04
E-Posta : info@yucesoyseramik.com.tr
ADRES : Yeni Mah. İsmet İnönü Bulv. Yücesoy Plaza Altı No:71/A-C
Mezitli / MERSİN

www.yucesoyseramik.com.tr Copyright © Tüm Hakları Saklıdır.
design by FUBA